Skip to main content

Quasi totes les dones estan incorporades al món laboral, en una proporció
semblant als homes. Malgrat això, perceben salaris inferiors, ocupen
només la meitat dels càrrecs directius, i sol·liciten tres vegades més
reduccions de jornada per conciliar vida professional i personal.
Cursar estudis superiors contribueix a reduir les disparitats de gènere al
mercat laboral, però no les elimina completament. Vint anys més tard de
completar un grau universitari, el 95,1% de les dones treballen, comparat
amb el 96,6% dels homes, ocupant posicions relacionades amb la seva
formació. Tot i això, les dones reben salaris inferiors (equivalent al 82%
dels salaris dels homes), opten més freqüentment per jornades laborals
reduïdes per conciliar feina i responsabilitats familiars, i ocupen
significativament menys càrrecs directius o de responsabilitat (la meitat
que els homes).
Un estudi realitzat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya) ha seguit la trajectòria laboral d'homes i
dones durant dues dècades després d'obtenir un títol equivalent al grau
universitari (promoció del 2000-2001), amb l'objectiu d'analitzar la qualitat
dels llocs de treball des d'una perspectiva de gènere. S'han entrevistat
3.000 persones que ja van ser seguides durant 3 i 10 anys després
d'obtenir el seu grau.

L'edat mitjana dels participants (59% dones i 41% homes) és de 43 anys.
Després de dues dècades de la seva graduació, el 79% viuen en parella,
i és més probable que visquin sols que amb els seus pares o companys
de pis. Aproximadament el 74% tenen fills o filles, amb la majoria (62%)
tenint-ne dos, el 28% amb un fill i el 10% amb tres o més.

Les disparitats, cada vegada més notables

L'estudi revela que, vint anys després, les dones perceben el 82% del
salari dels homes i ocupen menys càrrecs de responsabilitat o direcció
amb subordinats. Aquestes diferències no eren tan marcades només tres
anys després de la graduació, quan es van observar similituds més
notables entre els dos sexes (malgrat que ja en aquest moment les dones
rebien el 86% del salari dels seus companys).

Deu anys després, en canvi, es van detectar més desequilibris (en termes
d'hores de treball, retribució i motivacions per treballar a temps parcial),
però no en la mesura que es veu al cap de vint anys.
Aquest segon estudi revela que només el 40% dels enquestats havien
passat per processos de maternitat o paternitat després de deu anys, i
encara no havien tingut temps d'experimentar fenòmens com el sostre de
vidre o la discriminació salarial.

La jornada reduïda, feminitzada

Constituir una família no implica inactivitat laboral. Únicament el 2% dels
homes i el 3% de les dones es troben inactius vint anys després d'haver
completat els estudis universitaris.
De fet, la gran majoria dels enquestats que no treballen ho fan a causa de
la jubilació o problemes de salut. No obstant això, entre aquells que han
optat per abandonar la vida laboral per dedicar-se a les responsabilitats
familiars, hi ha un notable desequilibri de gènere, amb un 19,6% de dones
comparat amb un 4,3% d'homes.

El percentatge d'aquells que continuen amb els estudis o estan preparant
oposicions és igual tant per a homes com per a dones, situant-se en un
8,7%. Aquesta proporció era significativament més alta entre els homes
tres anys després de completar la carrera (amb una diferència de 10 punts
percentuals respecte a les dones). Això indica que els homes van invertir
en la seva formació abans i podrien tenir un avantatge competitiu a causa
d'aquesta decisió.

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al correcte funcionament. En fer clic al botó, acceptes aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad